Sant Bartomue, C.F.
Adreça Zona Esportiva, s/n
Població Sant Bartomeu del Grau
Municipi Sant Bartomeu del Grau
Província Barcelona
CP 08503
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 12/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat