La Ventonella
Adreça Ctra. Ascó
Població Flix
Municipi Flix
Província Tarragona
CP 43750
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 16/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat