Mpal. Pinell de Brai
Adreça Carrer de l'Estadi, s/n
Població Pinell de Brai
Municipi Pinell de Brai, El
Província Tarragona
CP 43594
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 18/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat