Mpal. Seros
Adreça Ctra. de Fraga, s/n
Població Seros
Municipi Seròs
Província Lleida
CP 25183
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 15/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat