Pista Fondarella
Adreça Afores, s/n
Població Fondarella
Municipi Fondarella
Província Lleida
CP 25244
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 13/11/2014
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat