Mpal. Teia
Adreça Torrent de Sant Berger, s/n
Població Teia
Municipi Teià
Província Barcelona
CP 08329
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 09/07/2008


Data imatge: 09/07/2008
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat