Mini Estadi
Adreça Aristides Maillol
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08028
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 22/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat