Mpal. de Vista Alegre-Molins
Adreça C/ d'Almeria, s/n
Població Mataró
Municipi Mataró
Província Barcelona
CP 08304
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 10/01/2013


Data imatge: 10/01/2013


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015


Data imatge: 08/03/2015
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat