Mpal. Ca n'Oriac
Adreça Ronda Collsalarca, s/n
Població Sabadell
Municipi Sabadell
Província Barcelona
CP 08207
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 15/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat