Iberostar Estadio
Adreça Cami dels reis, s/n
Població Palma de Mallorca
Municipi Palma
Província Balears
CP
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps

El Temps a Palma de Mallorca

Imatges


Data imatge: 07/02/2013
     
Més informació