Mpal. Vila-roja
Adreça Grup Vila-roja, 181
Població Girona
Municipi Girona
Província Girona
CP 17004
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 23/08/2010
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat