Mpal. Turo Peira
Adreça Aneto, 53
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08031
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 01/01/2008


Data imatge: 26/01/2013


Data imatge: 01/03/2015


Data imatge: 01/03/2015


Data imatge: 01/03/2015


Data imatge: 01/03/2015


Data imatge: 01/03/2015


Data imatge: 01/03/2015
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat