Mpal. Alfons Gonfaus
Adreça Avga. Francesc Macia, s/n
Població Avia
Municipi Avià
Província Barcelona
CP 08610
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 22/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat