Llars Mundet Camp num 1
Adreça Passeig Vall d'Hebrón, 171
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08035
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 22/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat