Col·legi La Salle Reus
Adreça Plaça de la Pastoreta, 5-10
Població Reus
Municipi Reus
Província Tarragona
CP 43205
Superficie Terra
Llum artificial N
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 19/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat