Col·legi La Salle Bonanova
Adreça Sant Joan de La Salle, 33
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08022
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/12/2011
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat