Col·legi Escolapis de Sarrià
Adreça Inmaculada, 25
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08017
Superficie Gespa artificial
Llum artificial N
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat