Can Masarnau (Fŕtima-Igualada)
Adreça Ronda de Fŕtima, s/n
Població Igualada
Municipi Igualada
Província Barcelona
CP 08700
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 19/01/2009
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat