Salesians d'Horta
Adreça Passeig Valle d'Hebrón, 258-260
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08035
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Com arribar
Com arribar
Imatges


Data imatge: 2015-05-05 00:00:00


Data imatge: 2015-05-05 00:00:00


Data imatge: 2015-05-05 00:00:00
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol