Mpal. Can Aranyo-Agapito Fdez.
Adreça Avda. Litoral, 98-100 (cantonada Bac de Roda)
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08005
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 11/10/2009


Data imatge: 10/01/2013


Data imatge: 19/10/2013


Data imatge: 19/10/2013


Data imatge: 19/10/2013


Data imatge: 19/10/2013


Data imatge: 19/10/2013


Data imatge: 19/10/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat