Bonaire
Adreça C/Sabadell, s/n
Població Terrassa
Municipi Terrassa
Província Barcelona
CP 08225
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 25/03/2009
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat