Bonaire
Adreça C/Sabadell, s/n
Població Terrassa
Municipi Terrassa
Província Barcelona
CP 08225
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Com arribar
Com arribar
Imatges


Data imatge: 2009-03-25 00:00:00
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol