Mpal. Torre-roja
Adreça Av. de la Torre-roja 16
Població Viladecans
Municipi Viladecans
Província Barcelona
CP 08840
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 22/01/2013


Data imatge: 22/01/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat