Complex El Montanyà. Camp 2
Adreça Avda. Montseny, s/n (Urb. El Montanyà)
Població Seva
Municipi Seva
Província Barcelona
CP 08553
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 22/02/2009


Data imatge: 22/02/2009


Data imatge: 12/02/2013
Més informació
Federació Catalana de Futbol