Complex El Montanyà. Camp 1
Adreça Avda. Montseny, s/n (Urb. El Montanyà)
Població Seva
Municipi Seva
Província Barcelona
CP 08553
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 12/02/2013


Data imatge: 12/02/2013


Data imatge: 12/02/2013
Més informació
Federació Catalana de Futbol