Mpal. Fontsanta-Fatjó
Adreça Ctra. Sant Joan Despí, s/n (parc de la Infanta)
Població Cornellŕ de Llobregat
Municipi Cornellŕ de Llobregat
Província Barcelona
CP 08940
Superficie Sense determinar
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 01/01/2007


Data imatge: 01/01/2007


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017


Data imatge: 09/04/2017
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat