Damm C.F.
Adreça La Selva, 49-51
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08016
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon 93 350 62 88
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 01/06/2008
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat