Mpal. La Colina
Adreça Gran Bretanya, s/n
Població Badalona
Municipi Badalona
Província Barcelona
CP 08917
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 24/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat